Towards User Centric Public Services

[...] Paikallisviranomaiset katsovat, että kansalaisille, yrityksille ja muille käyttäjille on tarjottava verkossa paitsi mahdollisuus tehdä valituksia myös mahdollisuus antaa palautetta palveluista ja kokemuksista, joita he ovat saaneet vuorovaikutuksesta paikallishallinnon kanssa.