Towards User Centric Public Services

[...] Paikallisviranomaiset tunnustavat tämän periaatteen merkityksen, mutta katsovat, että tietosuoja-asetuksen tulkinnassa ja soveltamisessa on eroja Euroopan jäsenvaltioiden välillä (kokemuksia kansalaiskortin kaltaisista hankkeista). Näitä eroja olisi analysoitava, jotta voidaan kartoittaa vaikutukset tarjottaviin digitaalisiin julkisiin palveluihin.