Towards User Centric Public Services

[...] * Julkisia palveluja suunniteltaessa kiinnitetään enemmän huomiota periaatteeseen, jonka mukaan henkilötietoja kerätään vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.