Towards User Centric Public Services

[...] * Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yleistä tietosuoja-asetusta ja yksityisyyden suojaa koskevia vaatimuksia EU:n ja kansallisella tasolla, tarvittaessa tiedotetaan kansalaisille heidän henkilötietojensa käytöstä ja säilyttämisestä ja annetaan kansalaisille mahdollisuus tutustua henkilötietoihin ja pyytää niiden oikaisemista ja poistamista tarvittaessa.