Towards User Centric Public Services

[...] Paikallisviranomaisten mielestä kansalaisten ja muiden käyttäjien merkittävimmät esteet digitaalisten julkisten palvelujen käytölle ovat digitaalisten välineiden käyttötaitojen ja Internetin käyttömahdollisuuksien puute. Digitaalisen kuilun kurominen umpeen mahdollisimman laajasti ja digitaalisten palvelujen saatavuuden parantaminen vaikuttavat myönteisemmin kuin mainitut kannustimet digitaalisten palvelujen käyttöön.