Towards User Centric Public Services

[...] * Digitaalisten julkisten palvelujen tehokas yhteiskehittäminen edellyttää monialaista lähestymistapaa. Tietotekniikan, kansalaisten sitoutumisen ja osallistumisen, suunnittelun jne. osaajista koostuvien ryhmien on tehtävä yhteistyötä.