Towards User Centric Public Services

[...] Paikallisviranomaiset myöntävät, että on tärkeää ottaa kaikki käyttäjät mukaan julkisten palvelujen luomiseen, ja ne korostavat, että vaikka se on aikaa vievää, heidän näkemystensä huomioon ottaminen jo digitaalisten palvelujen kehittämisen alkuvaiheessa on kannattavaa. Kaupungit huomauttavat kuitenkin myös, että: