Towards User Centric Public Services

[...] * Tietyissä tapauksissa, joissa digitaalisten palvelujen oikeusperusta ja oikeudelliset puitteet annetaan kansallisella tasolla ja täytäntöönpano paikallistasolla, on olemassa riski hallinnollisen taakan lisääntymisestä, jos näiden kahden hallintotason välinen yhteistyö on riittämätöntä.