Towards User Centric Public Services

[...] * Monia back-office-prosesseja ja tukijärjestelmiä ei ole suunniteltu käyttäjää silmällä pitäen, vaan ne noudattavat organisatorista logiikkaa ja voivat siten vaarantaa käytettävyyden.