Towards User Centric Public Services

[...] * Hallinnollisen taakan keventämiseen tähtääviä toimia ei pitäisi rajoittaa digitaalisten palvelujen front-office-prosessien optimointiin, vaan niissä olisi keskityttävä myös back-office-prosesseihin.