Towards User Centric Public Services

[...] * Julkisia palveluja käyttävien ei pyydetä toimittamaan samoja tietoja useammin kuin kerran tietosuojasääntöjä ja -määräyksiä asianmukaisesti noudattaen.