Towards User Centric Public Services

[...] * Jotkin julkiset palvelut edellyttävät eri hallintotasojen (paikallinen, alueellinen, kansallinen) puuttumista ja osallistumista, ja kullakin tasolla on omat sääntönsä, kanavansa ja periaatteensa.