Towards User Centric Public Services

[...] * Paikallisviranomaisten mielestä oikea kielenkäyttö on tärkeä osa digitaalisten julkisten palvelujen saavutettavuutta, käytettävyyttä ja saatavuutta. Tämä voidaan saavuttaa seuraavin keinoin: