Towards User Centric Public Services

[...] * Digitaalisia palveluja ja verkkosivustoja suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota selkeään ja käyttäjien ymmärtämään kieleen.