Towards User Centric Public Services

[...] Lokale overheden menen dat het niet enkel noodzakelijk is om burgers, ondernemingen en andere gebruikers te online mogelijkheid te geven om klachten in te dienen maar ook om feedback te geven over de verleende diensten en over hun ervaringen met de interacties met hun lokale overheden.