Towards User Centric Public Services

[...] * Dat verhaalmechanismes online beschikbaar zijn end at burgers en ondernemingen toegang hebben tot online klachtenprocedures naast andere kanalen waarvoor ze kiezen.