Towards User Centric Public Services

[...] * Dat het verwerken van persoonsgegevens de algemene verordening gegevensbescherming en de privacy vereisten van zowel het EU-niveau als het nationale niveau respecteert, en dat, wanneer toepasselijk, burgers geïnformeerd worden over het gebruik en het bijhouden van hun persoonsgegevens, en dat burgers toegang wordt gegeven tot hun persoonsgegevens en dat ze kunnen vragen om hun gegevens te corrigeren en te wissen.