Towards User Centric Public Services

[...] De belangrijkste barrières voor burgers en andere gebruikers om digitale publieke diensten te gebruiken zijn, volgens lokale overheden, het ontbreken van de nodige vaardigheden om de digitale instrumenten te gebruiken en toegang tot het internet. Het zo veel mogelijk overbruggen van de digitale kloof en het werken aan een verbeterde toegankelijkheid van digitale diensten zal een meer positieve impact hebben dan de in dit principe vermelde voordelen voor het gebruik van digitale diensten.