Towards User Centric Public Services

[...] * Dat investeringen worden gedaan in het aan boord krijgen van burgers, ondernemingen en andere gebruikers van digitale publieke diensten, door hen opleidingen en training te geven in digitale vaardigheden en te zorgen voor betere internettoegang, en zo de digitale kloof te overbruggen.