Towards User Centric Public Services

[...] * Een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is om effectief digitale publieke diensten te co-creëren. Dat betekent dat teams met vaardigheden in IT, burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid, design, … moeten samenwerken.