Towards User Centric Public Services

[...] * Het vereist dat lokale overheidsmedewerkers de nodige skills hebben om de met digitale instrumenten voor online dienstverlening om te gaan. Het is niet altijd mogelijk voor oudere of minder geschoolde medewerkers om deze vaardigheden te ontwikkelen.