Towards User Centric Public Services

[...] * Dat publieke diensten zo veel mogelijk en wanneer passend, vooral wanneer de gebruiker er om vraagt, volledig online kunnen gebeuren, met inbegrip van de aanleveren van bewijsmateriaal dat gevraagd wordt om een recht te verkrijgen of aan een plicht te voldoen.