Towards User Centric Public Services

[...] * In bepaalde gevallen de wettelijke basis en de juridische kaders voor digitale diensten worden opgemaakt op nationaal niveau en de uitvoering gebeurt op lokaal niveau, waardoor er een risico ontstaat van stijgende administratieve lasten in het geval er geen voldoende samenwerking is tussen de twee overheidsniveaus.