Towards User Centric Public Services

[...] * De inspanningen om de administratieve lasten te verminderen niet mag beperkt worden tot het optimaliseren van front-office processen van digitale diensten, maar dat de focus ook moet liggen op de back-office processen.