Towards User Centric Public Services

[...] * Om er voor te zorgen dat deze multi-level diensten toegankelijk en bruikbaar zijn, is samenwerking tussen de verschillende overheden bij het ontwerpen ervan noodzakelijk.