Towards User Centric Public Services

[...] * Bepaalde overheidsdiensten vragen de tussenkomst en de betrokkenheid van verschillende overheidsniveaus (lokaal, regionaal, nationaal), elk met een eigen set aan regels, kanalen en principes.