Towards User Centric Public Services

[...] * Lokale overheden in elke EU lidstaat hebben bevoegdheden en verantwoordelijkheden in heel wat verschillende beleidsdomeinen en hebben de neiging om alles wat ze doen te communiceren via hun websites, vaak door een verkokerde organisatielogica te volgen.