Towards User Centric Public Services

[...] * Dat digitale publieke diensten standaard inclusief zijn door hiervoor richtlijnen te ontwikkelen in de praktijk en in samenwerking met gebruikers vanuit verschillende groepen: mensen met een beperking met inbegrip van specifieke mentale beperkingen, verschillende genders, verschillend niveau van vaardigheden, verschillende talen, …