Towards User Centric Public Services

[...] * Dat digitale overheidsdienstverlening wordt aangeboden op elk platform en via elk toestel dat gewoonlijk wordt gebruikt in de lokale context.